Hotel Jug Bogadnova, Beograd

W.D. Concord West izvodi radove na izgradnji butik hotela na Zelenom Vencu, u Jug Bogdanovoj. U svojih 3.400m2, pored 38 soba, hotel će imati restoran, bar, spa sa bazenom, prostor za sastanke i konferencije, kao i pripadajuću podzemnu garažu. Predviđeno je 6 podzemnih i 8 nadzemnih etaža (6Po+P+6+Ps), ali kako se radi o iskošenom terenu veći deo prizemlja biće ukopan. Pored veoma kvalitetne materijalizacije, predviđena je i zelena obrada krovne terase.
Vrsta radova:

Izgradnja

Kvadratura:

3.400m2

Spratnost:

-68BSMT + GF + 6 + LAST FLOOR

Let’s stay in touch…

Rectangle