Zdravstvena stanica Borča, Beograd

W.D. Concord West, kao glavni izvođač radova, uspešno je realizovao izgradnju objekta Zdravstvene stanice u Borči. Više od 150.000 građana na levoj obali Dunava dobilo je dugo očekivanu savremenu zdravstvenu zaštitu. Objekat se prostire na sedam hiljada kvadratnih metara i radi u sklopu ogranka „Dunavski venac“, Doma zdravlja „Dr. Milutin Ivković“. Zdravstvena stanica u Borči sadrži službu za zdravstvenu zašitu predškolske i školske dece, odraslih građana, kućnog lečenja i palijativne nege, zdravstvenu zaštitu žena, polivalentu patronažu, rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku, laboratoriju, stomatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, internu medicinu, oftalmologiju, ORL, psihijatriju, apoteku, hitnu pomoć, sterilizaciju i službe neophodne za funkcionisanje ustanove.
Vrsta radova:

Izgradnja

Kvadratura:

7.000m2

Spratnost:

BSMT + GF + 4

Let’s stay in touch…

Rectangle