Srednjoškolski centar “Mile Arsenijević Bandera” Majdanpek

Nakon pet godina, koliko je objekat Srednjoškolskog centra „Mile Arsenijević Bandera” u Majdanpeku van funkcije zbog havarije nastale pucanjem toplovodnog sistema, uspešno je završena rekonstrukcija i obnova kompletnog objekta. Rekonstrukcijom su obuhvaćeni građevinsko-zanatski radovi, kao i radovi na postavljanju nove krovne konstrukcije i novog sistema grejanja, uz uvođenje novih ekoloških energenata poput biomase i postavljanje silosa koji će koristiti biorazgradivo gorivo. Postavljene su instalacije za dojavu požara, kablovski sistem i kompletan video-nadzor objekta. Obavljeno je čišćenje kompletnog kanalizacionog sistema i drenaža terena.
Vrsta radova:

Investiciono održavanje

Kvadratura:

3.500m2

Spratnost:

GF + 1

Let’s stay in touch…

Rectangle