SPV Avala, Beograd

Pored izvođenja radova na projektima SPV "Dunav" i SPV "Tisa" u Novom Sadu, W.D. Concord West angažovan je i kao izvođač radova na identičnom projektu u Beogradu. U planu je izgradnja ukupno 1.000 stanova za pripadnike snaga bezbednosti, raspoređenih u dva stambena bloka sa ukupno 8 objekata. Objekti će biti raspoređeni u dva formirana stambena kompleksa, blok 1 i blok 2, sa novoprojektovanim ulicama radi lakšeg pristupa.
Vrsta radova:

Izgradnja

Kvadratura:

29.096m2

Spratnost:

GF + 6 + LAST FLOOR

Let’s stay in touch…

Rectangle