SD Radnički

Sportski kompleks će imati ukupnu bruto izgrađenu površinu od 18.753 m2, od čega 11.850 m2 čini nadzemni deo, a 6.904 m2 je u podzemnim etažama. Ostvarena zauzetost parcele je 61%, a maksimalna visina objekta iznosi 19 metara. Spratnost oba dela objekta (sportskog centra i sportske dvorane) je 2Po+Su+Pr+3, a funkcionalno i konstruktivno projekat je podeljen na dve jasne celine: sportski centar sa administracijom i sportsku dvoranu sa pratećim sadržajima i garažom.
Vrsta radova:

Izgradnja

Kvadratura:

19.000m2

Spratnost:

-2BSMT + SEMI-BSMT + GF + 3

Let’s stay in touch…

Rectangle