Delhaize Serbia Maxi i Shop&Go objekti

Učestvovali smo u mnogim adaptacijama i rekonstrukcijama  maloprodajnih  „Shop&Go” i „Maxi” objekata.  Projektima po objektima obuhvaćeni su građevinsko-zanatski, elektro, mašinski i vik  radovi.  Važno je napomenuti da je svaki objekat završen u predviđenom roku i u zahtevanom kvalitetu.
Tokom višegodišnje uspešne saradnje sa kompanijom „Delhaize Serbia” završeno je više od 50 „Maxi” i više od 30 „Shop&Go” objekata širom Republike Srbije.


 
Vrsta radova:

Adaptacija
Izgradnja
Rekonstrukcija

Kvadratura:

5.000m2

Spratnost:

/

Let’s stay in touch…

Rectangle