Benzinske stanice Lukoil Srbija

Građevinski radovi izvođeni na 16 benzinskih stanica obuhvataju: izgradnju novih objekata, rekonstrukciju, dogradnju, popravku ili rušenje postojećeg objekta, radove na održavanju objekta sa pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima, pripremne radove za izvođenje radova na objektu i završne radove na uređenju prostora oko objekta. Građevinski radovi izvođeni su kao radni procesi i radne operacije, u skladu sa zakonom, drugim propisima,  standardima i tehničkom dokumentacijom.
 
Vrsta radova:

Adaptacija
Rekonstrukcija

Kvadratura:

250m2

Spratnost:

/

Let’s stay in touch…

Rectangle